لوازم پرورش قارچ دکمه ای

لوازم پرورش قارچ دکمه ای

لوازم پرورش قارچ دکمه ای

مواد اولیه و ملزومات سالن قارچ دکمه ای


 

۱- قفسه بندی استاندارد

۲- رطوبتساز / مه پاش

۳-کولر آبی و گازی

۴-دماسنج میله ای و سالنی

۵-رطوبت سنج دیجیتالی

۶- تایمر کنترل وسایل

۷-پلاستیک جهت عایق

۸-سم پاش دستی

۹- شیلنگ و سر شیلنگ

۱۰-ترازو کوچک

.